Hoe hoog zijn de kosten van een huisoppasser?

Bij Huisoppasser.nl betaalt u slechts bemiddelingskosten

De kosten die wij u in rekening brengen voor de administratie, de voorselectie en het in contact brengen met de gewenste gecertificeerde oppassers bedragen vanaf € 25,00 per oppas dag. In deze kosten zijn ook de gecertificeerde stand-by oppas teams opgenomen. Deze bemiddelingskosten worden berekend vanaf de de dag van aankomst tot en met de dag van vertrek van de oppassers.

Indien een langere aaneengesloten periode gewenst is, kunnen wij hierover vooraf andere afspraken maken en in gezamenlijk overleg een ander tarief vaststellen.

De meeste van onze gecertificeerde huisoppassers stellen prijs op een vergoeding van de gemaakte brandstofkosten (€ 0,25 per / km) als reiskostenvergoeding. Indien er sprake is van een reiskostenvergoeding wordt deze in goed overleg tussen opdrachtgever en huisoppasser bepaald en rechtstreeks tussen beide partijen geregeld. Huisoppasser.nl heeft hier geen enkele bemoeienis mee.

Wanneer rekening houden met extra kosten?

Indien er aanvullende wensen zijn, zoals extra intensieve en tijdrovende huisdierverzorging, extra tuinonderhoud of permanente bewaking zodat de huisoppassers aan huis gebonden zijn en voor minder aantrekkelijke woningen of woonomgevingen wordt soms tussen de huisoppassers en opdrachtgevers een redelijke vergoeding overeengekomen. Afspraken over financiële vergoeding van extra te leveren diensten en/of voor reiskosten worden vooraf overeengekomen en rechtstreeks door de opdrachtgever betaald aan de huisoppassers. Bij de verzorging van meerdere huisdieren is het al snel financieel aantrekkelijker om gecertificeerde huisoppassers in te schakelen. Met als bijkomend voordeel, dat de dieren in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven.

De service van een gecertificeerd huisoppasser kan uitgebreid worden

De huisoppas service die Huisoppasser.nl kan bieden kan in goed overleg uitgebreid worden naar behoefte. Kiest u voor een optimale service, dan is de beste optie dat wij persoonlijk een afspraak met u maken op locatie. Hierbij worden uw wensen volledig in kaart gebracht alsmede de eisen waaraan de in te zetten gecertificeerde huisoppassers moeten voldoen. Een groot voordeel is, dat wij een goede indruk krijgen van de locatie en de werkzaamheden, vaardigheden en achtergrond die de huisoppasser moet bezitten. Met de verkregen gegevens wordt vervolgens een pro forma overeenkomst opgesteld met gedetailleerde prijsopgave. Deze optimale service is aan te bevelen voor locaties waar extra vaardigheden nodig zijn of extra werkzaamheden in de taak zijn inbegrepen. Hierbij kan gedacht worden aan locaties waarbij op een groter grondgebied ook de zorg voor bijvoorbeeld paarden en of meerdere boerderijdieren inbegrepen is. Of locaties waarbij ook huishoudelijk personeel zoals een werkster en tuinman aangestuurd moeten worden. Ook voor Bed & Breakfast, dierenpensions en andere (gedeeltelijke) bedrijfsmatige locaties is deze optimale service aan te bevelen. Voor meer informatie over de kosten en services kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 312 677 04 of een e-mail sturen naar info@huisoppasser.nl

De service van een gecertificeerd huisoppasser kan uitgebreid worden

De huisoppas service die Huisoppasser.nl kan bieden kan in goed overleg uitgebreid worden naar behoefte. Kiest u voor een optimale service, dan is de beste optie dat wij persoonlijk een afspraak met u maken op locatie. Hierbij worden uw wensen volledig in kaart gebracht alsmede de eisen waaraan de in te zetten gecertificeerde huisoppassers moeten voldoen. Een groot voordeel is, dat wij een goede indruk krijgen van de locatie en de werkzaamheden, vaardigheden en achtergrond die de huisoppasser moet bezitten. Met de verkregen gegevens wordt vervolgens een pro forma overeenkomst opgesteld met gedetailleerde prijsopgave. Deze optimale service is aan te bevelen voor locaties waar extra vaardigheden nodig zijn of extra werkzaamheden in de taak zijn inbegrepen. Hierbij kan gedacht worden aan locaties waarbij op een groter grondgebied ook de zorg voor bijvoorbeeld paarden en of meerdere boerderijdieren inbegrepen is. Of locaties waarbij ook huishoudelijk personeel zoals een werkster en tuinman aangestuurd moeten worden. Ook voor Bed & Breakfast, dierenpensions en andere (gedeeltelijke) bedrijfsmatige locaties is deze optimale service aan te bevelen. Voor meer informatie over de kosten en services kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 312 677 04 of een e-mail sturen naar info@huisoppasser.nl